DATE IDENTIFICARE:

Denumirea societăţii: S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L.

Sediul social: Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţ Galaţi

Numărul din registrul comerţului: J17/1760/2021

Codul de identificare fiscală: 45138357

Capital social: 200 Ron

Punctul lucru: Orice oraş/orice ţară

Cont bancar: RO54 RNCB 0141 1712 3547 0001, deschis la BCR

Telefon: 0755 134 053

Email: office@mentoria-hub.ro

S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L. cu sediul în Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţul Galaţi, email office@mentoria-hub.ro garantează că va continua să prelucreze datele furnizate de clienţii sai în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L., respectiv termenii „ www.mentoria-hub.ro” sau „site” pentru a ne referi la Platforma Mentoria Hub.

Societatea este proprietară a platformei „mentoria-hub.ro”, astfel încât toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma„ mentoria-hub.ro”, denumită în continuare mentoria-hub.ro sau site-ul.

Prin completarea datelor dvs. în oricare din formularele prezente pe site (înscriere la orice serviciu, curs gratuit, etc), creare de cont şi/sau de comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L. şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L. şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L. şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.


DEFINIŢII

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email office@mentoria-hub.ro.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți acest material.


1. CINE SUNTEM

Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L., cu sediul social în Str. Brailei Nr.50, Biroul nr.1, Bl. BR1B, Sc. 2, Cod 800090, Judeţ Galaţi, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/1760/2021, având CUI 45138357.

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.


2. CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, număr de telefon, IP.

De asemenea, vă punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ .De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe site-ului nostru.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Următoarele date cu caracter personal sunt considerate „sensibile” și fac obiectul unor condiții de prelucrare speciale:

 • date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice;
 • apartenența la sindicate;
 • date genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificare a unei ființe umane;
 • date privind sănătatea;
 • date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

3. SCOPUL PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE PERSONALE

S.C. PRO SKILLS TRAINING & COACHING S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului;
 • asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru;
 • transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;
 • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate;
 • informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor,
 • monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;
 • comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii – dacă vă oferiți consimțământul în acest

4. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site (încheierea contractului de prestări servicii la distanță), realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea / acceptarea Politicii de confidențialitate și a Termenilor și condițiilor prezente pe acest site.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.


5. DURATA DE STOCARE ȘI PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.


6. MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu: https://netopia-payments.com/.


7. TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE ALTE PERSOANE

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de internet și telefonie mobilă, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pentru a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe site-ul nostru.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spaţiul Economic European (“SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.


8. CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZAȚI

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor.

Prin citirea prezentei politici, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție completând formularul de aici. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă completând acest formular.

Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obţine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

 1. nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 3. vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);
 4. vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 5. datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 6. datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

 1. trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
 2. dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 1. contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 3. în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
 4. în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita că respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin acest formular.


9. DATE ALE MINORILOR

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.


10. MESAJE ȘI CONTACT

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email office@mentoria-hub.ro.

Vă multumim!